Susobrino (BE)

Susubrino a parcouru la Bolivie pour y ramener des field recordings, pour ensuite les intégrer à des instruments acoustiques, de la percussion et de l'électronique. Avec son EP Mapajo, on retrouve des idées débordantes d'imagination, une approche musicale très forte. Venez voir cet Indiana Jones bolivien!

Een beetje in Bolivia gaan rondlopen om daar wat field recordings te maken, om die dan bij terugkomst aan te dikken met akoestische instrumenten, percussie en elektronische specerijen, het is niet iets waar u ons snel op zult betrappen. Deze Susobrino voelt er anders wel wat voor, en hij deed het met zijn Mapajo als resultaat. Die EP staat barstensvol ideeen en is echt belachelijk sterk, en we zijn er deze Boliviaanse Indiana Jones bijzonder erkentelijk voor. Komt dat zien!

Walking around in Bolivia to make some field recordings and when he arrives back home add some acoustic instruments, percusseion and electronic spices, it’s not something we expect you to do soon. Susobrino likes doing this and the reseult was the EP Mapaja. This EP is full of ideas and is sounding fantastic, for which we want to congratulate this Bolivian Indiane Jones. We expect you!

Share this

Wanna know more?

With the support of